Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning is dit inzicht wel een vereiste van de gemeente. Een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) geeft een eerste inzicht in de kwaliteit van de bodem. In de rapportage worden de analyses, conclusies, eventuele risico’s- en vervolgstappen beschreven.

Wanneer de resultaten vanuit het verkennende onderzoek bekend zijn, kan op basis van die resultaten een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Een nader bodemonderzoek geeft een specifiek beeld in de ernst en omvang van de eerder aangetroffen verontreinigingen. Ook kunnen wij op basis van een nader bodemonderzoek een inschatting maken van de eventuele saneringskosten.

Ook bij aan- en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico’s en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Uit de analyses blijkt ook of een aanvullend onderzoek nodig is. Voor beide partijen waardevolle informatie. Soms kan een historisch onderzoek ook al een goed beeld geven van de risico’s.

DALMULDER MILIEUMANAGEMENT KAN ELK TYPE BODEMONDERZOEK UITVOEREN