Asbestonderzoek

Asbestonderzoek

Een asbestonderzoek omvat het volledig inventariseren van alle asbesthoudende of asbest besmette producten met gebruik van handgereedschap zonder of met destructief onderzoek, waarbij de bouwkundige integriteit van het gebouw of object kan worden aangetast. Dit onderzoek is geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning/ sloopmelding. Het asbestinventarisatierapport dient als leidraad voor de saneerder.

Een aantal feiten: In meer dan 75% van alle gebouwen en objecten gebouwd tussen 1950 en 1990 zit asbest. De risico’s op blootstelling van dit asbest is prima te beheersen. Door op een nuchtere manier te onderzoeken waar asbest zit. Op basis van deze feiten bekijken wij  welke vervolgstappen nodig zijn. Verontrusting is in ieder geval niet nodig.

Een asbestinventarisatie door Dalmulder Milieumanagement BV bestaat uit 3 stappen;

1.

Historisch onderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie wordt een vooronderzoek uitgevoerd, dat bestaat uit het verzamelen van relevante gegevens, zoals bouwtekeningen of plattegronden. Maar ook geschreven stukken zoals bestekken en oude bouwaanvragen. Aan de hand van deze gegevens kunnen asbestverdachte materialen vooraf worden genoteerd.

2.

Uitvoering

In overleg wordt de strategie bepaald voor de uitvoering. Op locatie wordt het bouwwerk globaal doorlopen alwaar daarna het inventarisatieplan wordt bepaald. Vervolgens worden alle ruimtes systematisch geïnventariseerd en alle mogelijke asbestverdachte materialen bemonsterd, ingemeten en vastgelegd.

3.

Rapportage

Nadat het veldwerk is afgerond worden alle gegevens en de uitslagen van de monsteranalyses in de rapportage samengevat en verwerkt. Hierin worden de asbesthoudende bronnen vermeldt en worden deze aangegeven in de tekening. Tevens wordt per bron beschreven wat de conclusie en aanbeveling van de desbetreffende bron is. Ook wordt vermeld om wat voor soort asbest het gaat en in welke risicoklasse het verwijderd dient te worden.

Vragen?
Neem gerust contact op.

0228 – 753 272

Contactaanvraag

Hidden

Volgende stappen: een e-mail add-on synchroniseren

Om het meeste uit je formulier te halen, raden wij je aan dit formulier te synchroniseren met een e-mail add-on. Voor meer informatie over je e-mail add-on opties, bezoek de volgende pagina: (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020). Belangrijk: verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Een onafhankelijk milieu-adviesbureau dat u bijstaat in milieukundige projectbegeleiding, u voorziet van eerlijke adviezen, duidelijke rapportages- en klantvriendelijke ondersteuning.

  Bezoekadres:

  Dalmulder Milieumanagement BV
  Kerkweg 30
  1606 AR Venhuizen

  Telefoon: 0228 75 32 72
  E-mail: info@dalmuldermm.nl