Rapporten Inventarisatiebureaus

Uitvoering Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dit doet RWS in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Bij de ontwikkeling van het LAVS zijn verschillende...