Asbestonderzoek

Een aantal feiten: In meer dan 80% van alle gebouwen gebouwd tussen 1960 en 1990 zit asbest. De risico’s op blootstelling aan dit asbest zijn prima te beheersen.

Lees meer…

Milieukundige begeleiding

Wanneer blijkt dat uit het bodemonderzoek de grond verontreinigd is, dan is saneren vaak een oplossing of een noodzakelijk kwaad, men spreekt dan over maatschappelijk belang.

Lees meer…

Contra expertise

Heeft u vragen of twijfels over de inhoud of kwaliteit van een asbestinventarisatierapport, dan kunnen wij voor u een contra-expertise uitvoeren van een asbestinventarisatierapport. Wij toetsen het rapport aan de huidige wet- en regelgeving.

Lees meer…