Asbestinventarisatie

Een asbestonderzoek omvat het volledig inventariseren van alle asbesthoudende of met asbest besmette producten. Dalmulder Milieumanagement verzorgt een dergelijke asbestinventarisatie in Venhuizen en omstreken met gebruik van handgereedschap zonder of, indien het u niet stoort dat dit de bouwkundige integriteit van het gebouw of object kan aantasten, met destructief onderzoek. Onze asbestanalyse is geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of sloopmelding. Het asbestinventarisatierapport dat wij voor u opstellen dient als leidraad voor de saneerder. Zo zorgen wij voor een goed geregeld begin van het saneringsproces.

Een aantal feiten: in meer dan 75% van de gebouwen en objecten gebouwd tussen 1955 en 1990 zit asbest. Het risico op blootstelling is echter prima te beheersen door op een nuchtere manier te onderzoeken waar de asbest zit. Op basis van deze feiten bekijkt Dalmulder Milieumanagement welke vervolgstappen nodig zijn. U hoeft zich in ieder geval nergens ongerust over te maken. Een asbestinventarisatie uitgevoerd door ons asbestinventarisatiebureau bestaat uit 3 stappen:

  1. Historisch onderzoek
  2. Uitvoering
  3. Rapportage

Dalmulder Milieumanagement werkt voor de analyses van asbesthoudende materialen samen met Stella Lab B.V.; een onafhankelijk, RvA-geaccrediteerd laboratorium.

Stap 1: historisch onderzoek

Voorafgaand aan de daadwerkelijke asbestinventarisatie voeren wij een vooronderzoek uit, wat bestaat uit het verzamelen van relevante gegevens zoals bouwtekeningen of plattegronden. Maar ook geschreven stukken waaronder bestekken en oude bouwaanvragen. Aan de hand van dergelijke gegevens kunnen wij asbestverdachte materialen vooraf noteren.

Stap 2: uitvoering

In overleg bepalen we de strategie voor het uitvoeren van de asbestcontrole. Op locatie lopen we het bouwwerk globaal door, alwaar we daarna het inventarisatieplan opstellen. Vervolgens lopen we alle ruimtes systematisch na en bemonsteren we alle mogelijke asbestverdachte materialen, welke we tevens inmeten en vastleggen.

Stap 3: asbestrapportage

Nadat we het veldwerk hebben afgerond, verwerken we alle gegevens en de uitslagen van de monsteranalyses in een samenvattend asbestrapport. Uiteraard zullen we de asbesthoudende bronnen vermelden en aangeven in de tekening. Per bron vermelden wij het type asbest, de risicoklasse van de verwijdering, de conclusie van de asbesttest en de aanbeveling. Zo weet de asbestsaneerder precies waar en hoe te werk te gaan en kunt u over op de volgende stap.

Bodemonderzoek

Naast het gebouw of object zelf kan het eveneens voorkomen dat de bodem verontreinigd is. Of en in welke mate dat is, is niet altijd vooraf duidelijk, terwijl dit bij de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning wel een vereiste van de gemeente is. Daarom voert Dalmulder Milieumanagement naast asbestinventarisatie desgewenst een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) uit om een eerste inzicht in de kwaliteit van de bodem te geven. In de rapportage beschrijven wij de gedane bodemanalyse, conclusie, eventuele risico’s en vervolgstappen. Indien nodig kunnen wij op basis van de resultaten van het verkennende bodemonderzoek een nader onderzoek verrichten. Dit geeft een specifieker beeld in de ernst en omvang van de eerdere aangetroffen verontreinigingen. Daarbij kunnen wij op basis van dit nadere onderzoek weer een inschatting maken van de eventuele saneringskosten, zodat u een duidelijk idee krijgt van waar u aan toe bent.

Bij aan- en verkooptransacties biedt een dergelijk onderzoek eveneens inzicht. De resultaten geven een potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico’s en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Uit de bodemanalyses zal tevens blijken of een aanvullend onderzoek nodig is. Voor beide partijen biedt dit waardevolle informatie. Soms kan een historisch onderzoek overigens ook al een goed beeld geven van de risico’s.

Meer weten?

Dalmulder Milieumanagament staat onder andere in Venhuizen, de kop van Den Helder, Friesland, Zaanstreek, Haarlem, Enkhuizen, Hoorn, Het Gooi en Flevoland klaar om uw asbestinventarisatie te verzorgen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op via tel. 0228 75 32 72 en 06 134 00 989 of het online contactformulier. Daarnaast kunt u direct een offerte aanvragen. Dankzij onze korte lijnen, meedenkende instelling en toegankelijke expertise zijn wij uw asbestinventarisatiebureau.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten?
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.