Milieukundige begeleiding

Wanneer blijkt dat uit het bodemonderzoek de grond verontreinigd is, dan is saneren vaak een oplossing of een noodzakelijk kwaad, men spreekt dan over maatschappelijk belang. De wet bodembescherming stelt een aantal eisen aan de sanering, zoals milieukundige begeleiding volgens de norm SIKB-BRL 6000. Onze deskundige op locatie houdt toezicht, notuleert- en rapporteert en zorgt ervoor dat de saneringsdoelstelling wordt bereikt.

Dalmulder Milieumanagement BV KAN VOOR U HET GEHELE SANERINGSPROJECT BEGELEIDEN.

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten?
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.