Europese Raad akkoord over nieuwe regels om werknemers tegen asbest te beschermen

De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn ter bescherming van werknemers tegen asbest. Dit akkoord omvat regels met aanzienlijk lagere grenswaarden voor asbest en preciezere metingen van blootstelling, gebaseerd op de nieuwste technologische ontwikkelingen.

De regels, waar vandaag overeenstemming over is bereikt, verlagen de maximale blootstellingslimiet naar 0,01 asbestvezel per cm³, wat 10 keer lager is dan de huidige grenswaarde van 0,1 vezel/cm3. Na een overgangsperiode van maximaal 6 jaar moeten alle lidstaten elektronenmicroscopie toepassen om het asbestgehalte te meten, wat een gevoeligere methode is dan de momenteel gebruikte fase-contrastmicroscopie en ook dunne asbestvezels kan meten.

Na de implementatie van elektronenmicroscopie hebben lidstaten twee opties: ofwel dunne asbestvezels meten met behoud van het maximale blootstellingsniveau op 0,01 vezel/cm³, of ervoor kiezen geen dunne asbestvezels te meten en de maximale blootstellingslimiet verlagen naar 0,002 vezels/cm³.

De nieuwe regels omvatten ook strengere preventieve maatregelen, waarbij bedrijven die sloop- of asbestverwijderingswerkzaamheden willen uitvoeren, een vergunning moeten aanvragen bij nationale instanties. Werkgevers moeten voor aanvang van dergelijke werkzaamheden in oudere gebouwen inventariseren welke materialen mogelijk asbest bevatten.

Werknemers die mogelijk aan asbest worden blootgesteld, moeten passende persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en een verplichte opleiding volgen volgens de minimumkwaliteitseisen in de nieuwe richtlijn.

Paulina Brandberg, de Zweedse minister van Gendergelijkheid en Werk, merkte op dat deze richtlijn de maximale blootstellingsniveaus aanpast aan verbeterde meetmethoden, waardoor werknemers veel beter kunnen worden beschermd tegen een van de gevaarlijkste gezondheidsrisico’s op de werkplek.

Daarnaast vereisen de nieuwe regels dat lidstaten registers bijhouden van alle gevallen van gediagnosticeerde asbestgerelateerde beroepsziekten. Dit akkoord zal helpen arbeidsgerelateerde kanker te voorkomen, in lijn met het Europees kankerbestrijdingsplan, aangezien asbestvezels bij inademing ernstige ziekten zoals longkanker kunnen veroorzaken, waarvan de eerste tekenen zich mogelijk pas na tientallen jaren manifesteren.

De volgende stappen omvatten goedkeuring van het akkoord door de ambassadeurs van de lidstaten bij de EU tijdens een vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers. De tekst van de richtlijn zal vervolgens worden bijgewerkt door juristen-linguïsten en ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens een komende Raadszitting. Lidstaten krijgen vervolgens 2 jaar om het nieuwe maximale blootstellingsniveau van 0,01 vezel/cm³ in te voeren en 6 jaar om elektronenmicroscopie te implementeren voor het meten van asbestniveaus op de werkplek.

Een onafhankelijk milieu-adviesbureau dat u bijstaat in milieukundige projectbegeleiding, u voorziet van eerlijke adviezen, duidelijke rapportages- en klantvriendelijke ondersteuning.

Bezoekadres:

Dalmulder Milieumanagement BV
Kerkweg 30
1606 AR Venhuizen

Telefoon: 0228 75 32 72
E-mail: info@dalmuldermm.nl