Rapporten Inventarisatiebureaus

Uitvoering

Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Dit doet RWS in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Bij de ontwikkeling van het LAVS zijn verschillende partijen betrokken.

Vanaf 2017 is het verplicht voor inventarisatie bureaus om de rapporten onder te brengen in het LAVS.